آموزش یک

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی

سلام

آموزش تابع 

آموزش بخشپذیری

آموزش تصاعد

آموزش دنباله

آموزش سری

آموزش لگاریتم

آموزش مجانب
دانلود کلیه مطالب وبلاگ در مورد محاسبات سریع ریاضی(در قالب یک فایل pdf)
برای موفقیت همه ی جوانان و من دعا كنید.
و شمارو دعوت به تماشای این ویدیو می كنم.
[http://www.aparat.com/v/24yNa]


ضرب سریع اعداد (دو رقمی) زیر 20 در ایکی ثانیه؟!

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی

مرحله1:یک از اعداد را با یکان عدد دیگر جمع می کنیم.

مرحله2:جلوی عدد بدست آمده صفر می زاریم.

مرحله3: یکان های دو عدد را  در هم ضرب می کنیم.

مرحله4:اعداد مراحل 2 و 3 را با هم  جمه می کنیم.

                 مرحله 4           مرحله 3             مرحله 2             مرحله 1

16×13=      16+3                 190                    18                  208

15×17=      15+7                 220                    35                  255

ادامه مطلب

حاج آقا گفت دوست دختر داشته باش(این مطلب ربطی به ریاضی نداره ولی حتما بخونید)

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی

موضوع:حاج آقا گفت دوست دختر داشته باش 
 
پسر جوان: سلام حاج آقا، ببخشید مزاحم شدم. می‌شه یه سؤال خاص بپرسم؟ 
 
حاج آقا: سلام عزیزم، بپرس. 
 
پسر: دوست دختر اشکال داره؟ 
 


ادامه مطلب

به توان رساندن اعدادی که دهگان آنها 5 است

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی

مرحله1:عدد 25 را با یکان عدد مورد نظر جمع می کنیم.

مرحله2: یکان عدد را به توان دو رسانده سپس جلوی عدد بدست آمده از مرحله قبل می نوسیم


                        مرحله 2             مرحله 1

54×54=            25+4                   2916

57×57=            25+7                   3249
نکته اگر یکان را به توان دو رساندین و عدد بدست آمده تک رقمی بود پشت آن عددصفر بنوسید                         09=9  
                        مرحله 2             مرحله 1

52×52=            25+2                   2704

53×53=            25+3                   2809
دانلود فایل پاورپوینت در ادامه مطلب


ادامه مطلب

به توان رساندن اعدادی که یکان آنها 5 است

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی

مرحله1:دهگان را نوشته وبا عدد یک جمع می کنیم.

مرحله2:عدد بدست آمده را در دهگان ضرب می کنیم.

مرحله3:جلوی عدد بدست آمده از مرحله قبل  عدد 25 را می نوسیم.

                         مرحله3        مرحله 2             مرحله 1

75×75=              7+1                   8×7                   5625  
مثال های دیگر:

                         مرحله3        مرحله 2             مرحله 1

35×35=              3+1                   4×3                   1225  


دانلود فایل پاورپوینت در ادامه مطلب

ادامه مطلب

ضرب سریع اعدادی که از 100 کمی بزرگتر اند

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی


در این ضرب یک عدد پنج رقمی بدست می آید که داریم:

مرحله1:عدد یک را می نوسیم

مرحله2:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  را با هم جمع می کنیم دقت کنید اگر دو عدد را جمع کردید و یک عدد تک رقمی شد یک صفر در پشت عدد قرار می دهیم تا دو رقمی شود.مثال09=9

مرحله3:صد گان را در نظر نمی گیریم وعدد باقی مانده  رادر هم ضرب می کنیم

مرحله4:اعداد بدست آمده را از چب به راست می نوسیم مانند مثال های زیر


                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

104×106=        1                 04+06           04×06                 11024
                                           (10)                (24)

102×107=        1                 02+07           02×07                 10914
                                           (09)                (14)

109×108=        1                 09+08           09×08                 11772
                                           (17)                (72)

121×104=        1                 21+04           21×04                 12584
                                           (25)                (84)

خب دوستا دقت کنید اگر در مرحله سوم دو عدد را در هم ضرب کردید و یک عدد سه رقمی شد دیگر نمی توانید  به این صورت عمل کنید.اگر دیدید بعد از ضرب یک عدد سه رقمی آمد رقم صدگان را حذف کرده و رقم صدگان را با مرحله قبل(یعنی مرحله دوم )جمع کنید.مثال:

121×111=        1                 21+11           21×11                13431 
                                           (32)               (231)
                                           (32+2)             (31)                 

امید وارم فهمیده باشید چی کار کردم.دانلود فایل پاورپوینت در ادامه مطلب

ادامه مطلب

ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد20 می باشد

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی

مرحله1:ابتدا برسی میکنیم که ضرب شرط رو داره یا نداره

مرحله2:عدد میانگین بین دو عدد را پیدا کرده و به توان دو می رسانیم

مرحله3:عدد بدست آمده از مرحله قبل را منهای 100 کرده و جواب بدست می آید

مرحله4:عدد بدست آمده

                      
مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

14×34=        34-14=20                 (24)2           576-100          476

36×56=       56-36=20                 (46)2          2116-100          2016

شاید بگین به جای این که 46 رو به توان 2 برسونم همون ضرب می کنم. ولی اگه به صفحات بعدی مراجعه کنید.روش به توان رساندن این جور اعداد رو نوشته ام.


ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد10 می باشد

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی


مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

مرحله3:عدد بدست آمده را از 25 کم می کنیم.

مرحله4:جواب بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

26×36=       36-26=10                (31)2           961-25           936

12×22=       22-12=10                (17)2            289-25           264
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد4 می باشد

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی


مرحله1:ابتدا شرط ضرب را برسی می کنیم

مرحله2:میانگین دو عدد را بدست می آوریم.وبه توان 2 می رسانیم.

مرحله3:عدد بدست آمده را از چهار کم می کنیم.

مرحله4:جواب بدست آمده

                      مرحله4         مرحله3          مرحله 2             مرحله 1

18×22=        22-18=4                 (20)2            400-4           396

38×42=       42-38=4                 (40)2            1600-4          1596

63×67=       67-63=4                 (65)2            4225-4          4221به توان رساندن اعدادی که یکان آنها به یک ختم می شود

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی


نکته که باید بدانید اینکه:

(21)- (20)2=21+20 

با دونستن این نکته دیگه کار تمام است.

مرحله1:یک عدد پایین تر را به توان دو می رسانیم

مرحله2:خود عدد را با با یک عدد از خود پایین تر را جمع می کنیم

مرحله3:دو عدد بدست آمده از مرحله های قبل را با هم جمع می کنیم

مرحله4:جواب بدست آمده

                   مرحله4           مرحل3         مرحله 2            مرحله 1

(41)2=          (40)2               41+40          1600+81            1681

(71)2=          (70)2               71+70          4900+141           5041
خب من امید وارم به توان رساندن اعدادی که یکان آن ها 6 است رو یاد گرفته باشید. نترسید مثل همین روشه باید یکمی یکمی دقت کنید
اگه نتونسید توی نظرات بگین تا براتون بنویسم

دانلود فایل پاورپوینت در ادامه مطلب

ادامه مطلب

تقسیم سریع اعداد بر عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ...

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی


مرحله1:عدد  را  در عدد 2 ضرب می کنیم

مرحله2:عدد1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ... را در 2 ضرب می کنیم

مرحله3:اعداد بدست آمده را برهم تقسیم می کنیم

مرحله4:جواب بدست آمده

                     مرحله4           مرحله3           مرحله 2           مرحله 1

30 ÷ 1.5=        30 × 2            1.5 × 2             60÷3               20

90÷4.5=         90× 2             4.5 × 2             180÷9              20

26÷6.5=         26× 2             6.5× 2             52÷13               4


دانلود فایل پاورپوینت در ادامه مطلب

ادامه مطلب

ضرب سریع اعداد در عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ...

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی


این ضرب خیلی با حاله  حتما روش دقت کنید.

مرحله1:عدد1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ... را در 2 ضرب می کنیم

مرحله2:عدد دیگر را بر 2 تقسیم می کنیم.

مرحله3:حال اعداد به دست آمده از مراحل قبل را در هم ضرب می کنیم

مرحله4:جواب بدست آمده

                     مرحله4         مرحله3         مرحله 2              مرحله 1

1.5×26=         1.5×2                26÷2            3×13              39

4.5×12=         4.5×2                12÷2            9×6                54

8.5×22=         8.5×2                22÷2            17×11            187

3.5×44=         3.5×2                44÷2            7×22              154
دانلود فایل پاورپوینت در ادامه مطلب

ادامه مطلب

ضرب سریع اعداد در 12

 

نوشته شده توسط:وحید خان احمدی


مرحله1:عدد مورد نظر را در 10 ضرب می کنیم

مرحله2:عدد مورد نظر را در 2 ضرب می کنیم

مرحله3:اعداد مرحله های قبل را با هم جمع می کنیم
 
مرحله4:جواب بدست آمده


                    
مرحله4         مرحله3        مرحله 2          مرحله 1

26×12=        26×10            26×2          260+52             312

62×12=       62×10            62×2          620+124            744

105×12=    105×10          105×2          1050+210          1260
دانلود فایل پاورپوینت در ادامه مطلب

ادامه مطلب

  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  


ضرب سریع اعداد (دو رقمی) زیر 20 در ایکی ثانیه؟! چهارشنبه 20 شهریور 1392
حاج آقا گفت دوست دختر داشته باش(این مطلب ربطی به ریاضی نداره ولی حتما بخونید) شنبه 16 دی 1391
به توان رساندن اعدادی که دهگان آنها 5 است یکشنبه 10 دی 1391
به توان رساندن اعدادی که یکان آنها 5 است شنبه 6 خرداد 1391
ضرب سریع اعدادی که از 100 کمی بزرگتر اند دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد20 می باشد دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد10 می باشد دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد4 می باشد دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
به توان رساندن اعدادی که یکان آنها به یک ختم می شود دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
تقسیم سریع اعداد بر عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ... دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در عدد هایی که به صورت1.5 ، 2.5 ، 3.5 ، 4.5 ، ... دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در 12 دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در 9 یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعدادی که تفاضل آنها عدد 2 می باشد یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در 101/1001/10001 یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در 99 یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
آموزش یک دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در 1.5 دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در 11 دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
تقسیم سریع اعداد بر 5 دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
ضرب سریع اعداد در 5 دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
لیست آخرین پستها
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو